تنها ۶ درصد لاستیک‌های فرسوده در ایران بازیافت می‌شود

تنها ۶ درصد لاستیک‌های فرسوده در ایران بازیافت می‌شود

 

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عباس‌نژاد در بازدید از واحد بازیافت تایر در تبریز اظهار داشت: صنعت بازیافت لاستیک برای حفظ محیط زیست حائز اهمیت بوده و ما از صنایع بازیافت حمایت می‌کنیم.

وی گفت: در کشور ما متأسفانه معضل پسماند اپیدمی شده و باید در طراحی واحدهای تولیدی، صنعت بازیافت نیز مورد توجه قرار گیرد تا بتواند اکو صنعت را برای ما فراهم کند.

عباس‌نژاد افزود: واحدهایی که بتوانند از پسماند سایر واحدهای صنعتی به عنوان مواد اولیه استفاده کند برای کشور و سازمان حفاظت محیط زیست بسیار مهم بوده و با توجه به اینکه تعداد بسیار زیادی از لاستیک خودروها در قالب پسماند دورریز می‌شود بنابراین توجه به صنعت بازیافت لاستیک برای محیط زیست حائز اهمیت است.

 

وی ادامه داد: در کشور ما بیش از ۴۰۰ هزار تن انواع لاستیک تولیدی ۲۰ درصد در صنعت خودرو مصرف و بقیه دورریز می‌شود که مشکلات زیست‌محیطی عدیده‌ای ایجاد می‌کند و این موضوع برای سازمان محیط زیست بسیار حائز اهمیت است، چراکه ۸۰ درصد این لاستیک‌ها قابل بازیافت است و این لاستیک‌های فرسوده پس از یک سری فعل و انفعالات که خصوصاً در حوزه روکش انجام می‌شود، می‌تواند مجدداً به حوزه تولید بازگردند و با مواد بازیافتی که عمدتاً روکش لاستیک می‌باشد، احیا مابقی در سایر حوزه‌ها مثل تولید آسفالت و یا تولید پلاستیک مورد استفاده در کف‌پوش سالن‌های ورزشی استفاده می‌شود که کار بسیار ارزشمندی بوده و این می‌تواند در حوزه بازیافت برای محیط زیست بسیار تحول آفرین باشد.

 

عباس‌نژاد متذکر شد: در کشور ما تنها ۶ درصد لاستیک‌ها را بازیافت کنیم در حالی که در دنیا بالای ۶۰ درصد تا ۶۵ درصد بازیافت انجام می‌شود و اولویت اصلی سازمان حفاظت محیط زیست حمایت و تشویق واحدهایی است که بیش از پیش در کار تولید تایرهای بازیافتی موفق باشند.

مدیرکل محیط زیست استان آذربایجان‌شرقی، تصریح کرد: واحدهای فعالی که در حوزه دفع آلودگی‌ها خصوصاً در حوزه پسماند کار می‌کنند، مشمول قوانین حمایتی سازمان حفاظت محیط زیست بوده و صندوق ملی محیط زیست با هدف حمایت از واحدهای صنعتی که نسبت به کاهش آلودگی در سطح کشور خصوصاً در حوزه پسماند اقدام کنند، با رعایت قوانین مربوطه حمایت می‌کند.

 

-منبع: خبرگزاری مهر

WhatsApp
تنها ۶ درصد لاستیک‌های فرسوده در ایران بازیافت می‌شود
WhatsApp
2دقیقه ۳ شهریور ۱۴۰۱

تنها ۶ درصد لاستیک‌های فرسوده در ایران بازیافت می‌شود

 

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عباس‌نژاد در بازدید از واحد بازیافت تایر در تبریز اظهار داشت: صنعت بازیافت لاستیک برای حفظ محیط زیست حائز اهمیت بوده و ما از صنایع بازیافت حمایت می‌کنیم.

وی گفت: در کشور ما متأسفانه معضل پسماند اپیدمی شده و باید در طراحی واحدهای تولیدی، صنعت بازیافت نیز مورد توجه قرار گیرد تا بتواند اکو صنعت را برای ما فراهم کند.

عباس‌نژاد افزود: واحدهایی که بتوانند از پسماند سایر واحدهای صنعتی به عنوان مواد اولیه استفاده کند برای کشور و سازمان حفاظت محیط زیست بسیار مهم بوده و با توجه به اینکه تعداد بسیار زیادی از لاستیک خودروها در قالب پسماند دورریز می‌شود بنابراین توجه به صنعت بازیافت لاستیک برای محیط زیست حائز اهمیت است.

 

وی ادامه داد: در کشور ما بیش از ۴۰۰ هزار تن انواع لاستیک تولیدی ۲۰ درصد در صنعت خودرو مصرف و بقیه دورریز می‌شود که مشکلات زیست‌محیطی عدیده‌ای ایجاد می‌کند و این موضوع برای سازمان محیط زیست بسیار حائز اهمیت است، چراکه ۸۰ درصد این لاستیک‌ها قابل بازیافت است و این لاستیک‌های فرسوده پس از یک سری فعل و انفعالات که خصوصاً در حوزه روکش انجام می‌شود، می‌تواند مجدداً به حوزه تولید بازگردند و با مواد بازیافتی که عمدتاً روکش لاستیک می‌باشد، احیا مابقی در سایر حوزه‌ها مثل تولید آسفالت و یا تولید پلاستیک مورد استفاده در کف‌پوش سالن‌های ورزشی استفاده می‌شود که کار بسیار ارزشمندی بوده و این می‌تواند در حوزه بازیافت برای محیط زیست بسیار تحول آفرین باشد.

 

عباس‌نژاد متذکر شد: در کشور ما تنها ۶ درصد لاستیک‌ها را بازیافت کنیم در حالی که در دنیا بالای ۶۰ درصد تا ۶۵ درصد بازیافت انجام می‌شود و اولویت اصلی سازمان حفاظت محیط زیست حمایت و تشویق واحدهایی است که بیش از پیش در کار تولید تایرهای بازیافتی موفق باشند.

مدیرکل محیط زیست استان آذربایجان‌شرقی، تصریح کرد: واحدهای فعالی که در حوزه دفع آلودگی‌ها خصوصاً در حوزه پسماند کار می‌کنند، مشمول قوانین حمایتی سازمان حفاظت محیط زیست بوده و صندوق ملی محیط زیست با هدف حمایت از واحدهای صنعتی که نسبت به کاهش آلودگی در سطح کشور خصوصاً در حوزه پسماند اقدام کنند، با رعایت قوانین مربوطه حمایت می‌کند.

 

-منبع: خبرگزاری مهر