شرایط یکسان برای تولیدکنندگان لاستیک در بورس کالا فراهم شود

شرایط یکسان برای تولیدکنندگان لاستیک در بورس کالا فراهم شود

 

محمدرضا آل سارا، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما درباره عرضه لاستیک در بورس کالا و با انتقاد از قیمت گذاری دستوری، اظهار کرد: در شرایط فعلی که قیمت محصولات به واسطه عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌شود، قیمت گذاری دستوری معنایی ندارد.


او تصریح کرد: متاسفانه طی مدتی که لاستیک در بورس کالا عرضه شد، دوگانگی و نابسامانی قابل توجهی در بازار این محصول ایجاد شد.


آل سارا ضمن مخالفت با عرضه لاستیک در بورس کالا، گفت: عرضه لاستیک باید از طریق واحد‌های صنفی صورت گیرد,، زیرا این امر نابسامانی بازار این محصول را کاهش می‌دهد.
مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی لاستیک اظهار داشت: دوگانگی قیمت با عرضه محصولات در بورس کالا موجب زیان صنایع تولیدی خواهد شد، به همین علت مسئولان تا زمانی که بستر لازم را برای این مسئله مهیا نکنند، نباید این محصول در بورس کالا عرضه شود.

 

-منبع: خبرگزاری صداوسیما

WhatsApp
شرایط یکسان برای تولیدکنندگان لاستیک در بورس کالا فراهم شود
WhatsApp
1دقیقه ۱۵ شهریور ۱۴۰۱

شرایط یکسان برای تولیدکنندگان لاستیک در بورس کالا فراهم شود

 

محمدرضا آل سارا، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما درباره عرضه لاستیک در بورس کالا و با انتقاد از قیمت گذاری دستوری، اظهار کرد: در شرایط فعلی که قیمت محصولات به واسطه عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌شود، قیمت گذاری دستوری معنایی ندارد.


او تصریح کرد: متاسفانه طی مدتی که لاستیک در بورس کالا عرضه شد، دوگانگی و نابسامانی قابل توجهی در بازار این محصول ایجاد شد.


آل سارا ضمن مخالفت با عرضه لاستیک در بورس کالا، گفت: عرضه لاستیک باید از طریق واحد‌های صنفی صورت گیرد,، زیرا این امر نابسامانی بازار این محصول را کاهش می‌دهد.
مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی لاستیک اظهار داشت: دوگانگی قیمت با عرضه محصولات در بورس کالا موجب زیان صنایع تولیدی خواهد شد، به همین علت مسئولان تا زمانی که بستر لازم را برای این مسئله مهیا نکنند، نباید این محصول در بورس کالا عرضه شود.

 

-منبع: خبرگزاری صداوسیما