مقوامت غلتشی تایر چیست؟

مقوامت غلتشی تایر چیست؟
 

اگر تا به حال دیده اید که اصطلاح مقاومت غلتشی به عنوان نکته مهم در هنگام خرید لاستیک استفاده میشود و از خود پرسیده اید که چیست و چرا اهمیت دارد، تا آخر این مقاله با ما همراه باشید.
 

 

مقاومت در برابر چرخش لاستیک، مقدار انرژی مورد نیاز برای حفظ سرعت چرخش لاستیک های شما در یک سرعت مستقیم و ثابت است و میتواند تاثیر زیادی در بازده ی مصرف سوخت خودروی شما داشته باشد. اگر راننده ی شهری هستید مقاومت چرخش لاستیک شما حدود 15 درصد از مقاومت کلی خودروی شما را تشکیل میدهد و در بزرگراه ها به دلیل توقف کمتر 25 درصد را تشکیل میدهد. وقتی مقاومت کلی را میشنوید به معنای هرچیزی است که حرکت رو به جلو را مهار میکند، از جمله آیرودینامیک ماشین. مقاومت غلتشی ناشی از تعامل لاسیتک ها با جاده است، لاستیک ها همیشه در حال خم شدن و کشش هستند زیرا وزن ماشین شما متغیر است، برای مثال هرچند نفر مسافری که سوار ماشین اند یا هر محموله ای که حمل میکنید، همگی باعث اصطکاک زیادی بین لاستیک های شما و جاده میشوند.
 

 

عکس-طرح-گل-لاستیک

 

 

 لاستیک با مقوامت غلتشی پایین چه ویژگی هایی دارد؟
 

لاستیک هایی که مقوامت غلتشی کمتری دارند، دیواره ی جانبی نازک تر، الگو های آج کم عمق تر و ترکیبات سازنده ی ویژه ای دارند که باعث میشود آن ها سبک تر شوند. کمیسیون انرژی کالیفرنیا مطالعه ای بر کامیون های سبک که از لاستیک های مقاومت غلتشی پایین استفاده میکنند انجام داد. نتایج این تحقیق شگفت آور بود، نتایج نشان داد که اگر همه کامیون های سبک در کالیفرنیا از لاستیک هایی با مقاومت غلتشی پایین استفاده کنند، صرفه جویی در انرژی به صورت حیرت آوری زیاد میشود، حدود 300 میلیون گالن بنزین در سال یا تقریبا 1 میلیارد دلار. دقت کنید لاستیک های جدید به دلیل اینکه آج بیشتری دارند، که به معنای چسبندگی و مقاومت بیشتر است مقاومت غلتشی بیشتری نسبت به لاستیک های قدیمی شما دارد، زیرا مقاومت غلتشی با گذشت زمان کاهش میابد. 
 

WhatsApp
مقوامت غلتشی تایر چیست؟
WhatsApp
2دقیقه ۲۵ مرداد ۱۴۰۱

مقوامت غلتشی تایر چیست؟
 

اگر تا به حال دیده اید که اصطلاح مقاومت غلتشی به عنوان نکته مهم در هنگام خرید لاستیک استفاده میشود و از خود پرسیده اید که چیست و چرا اهمیت دارد، تا آخر این مقاله با ما همراه باشید.
 

 

مقاومت در برابر چرخش لاستیک، مقدار انرژی مورد نیاز برای حفظ سرعت چرخش لاستیک های شما در یک سرعت مستقیم و ثابت است و میتواند تاثیر زیادی در بازده ی مصرف سوخت خودروی شما داشته باشد. اگر راننده ی شهری هستید مقاومت چرخش لاستیک شما حدود 15 درصد از مقاومت کلی خودروی شما را تشکیل میدهد و در بزرگراه ها به دلیل توقف کمتر 25 درصد را تشکیل میدهد. وقتی مقاومت کلی را میشنوید به معنای هرچیزی است که حرکت رو به جلو را مهار میکند، از جمله آیرودینامیک ماشین. مقاومت غلتشی ناشی از تعامل لاسیتک ها با جاده است، لاستیک ها همیشه در حال خم شدن و کشش هستند زیرا وزن ماشین شما متغیر است، برای مثال هرچند نفر مسافری که سوار ماشین اند یا هر محموله ای که حمل میکنید، همگی باعث اصطکاک زیادی بین لاستیک های شما و جاده میشوند.
 

 

عکس-طرح-گل-لاستیک

 

 

 لاستیک با مقوامت غلتشی پایین چه ویژگی هایی دارد؟
 

لاستیک هایی که مقوامت غلتشی کمتری دارند، دیواره ی جانبی نازک تر، الگو های آج کم عمق تر و ترکیبات سازنده ی ویژه ای دارند که باعث میشود آن ها سبک تر شوند. کمیسیون انرژی کالیفرنیا مطالعه ای بر کامیون های سبک که از لاستیک های مقاومت غلتشی پایین استفاده میکنند انجام داد. نتایج این تحقیق شگفت آور بود، نتایج نشان داد که اگر همه کامیون های سبک در کالیفرنیا از لاستیک هایی با مقاومت غلتشی پایین استفاده کنند، صرفه جویی در انرژی به صورت حیرت آوری زیاد میشود، حدود 300 میلیون گالن بنزین در سال یا تقریبا 1 میلیارد دلار. دقت کنید لاستیک های جدید به دلیل اینکه آج بیشتری دارند، که به معنای چسبندگی و مقاومت بیشتر است مقاومت غلتشی بیشتری نسبت به لاستیک های قدیمی شما دارد، زیرا مقاومت غلتشی با گذشت زمان کاهش میابد.