چگونه در رایل تایر سفارش خود را ثبت کنم؟

راهنمای کامل ثبت سفارش در فروشگاه اینترنتی رایل تایر

1. روی گزینه ورود کیلک کنید.

عکس راهنمای خرید در رایل تایر

2. روی گزینه ورود کیلک کنید.

عکس راهنمای خرید در رایل تایر

3. روی گزینه ورود کیلک کنید.

عکس راهنمای خرید در رایل تایر

4. روی گزینه ورود کیلک کنید.

عکس راهنمای خرید در رایل تایر

5. روی گزینه ورود کیلک کنید.

عکس راهنمای خرید در رایل تایر